test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

PRODUKTUTVECKLING OCH FABRIKATIONArbete med fin metallduk kräver specialistkunskaper, eftersom dess egenskaper kan ändras om de utsätts för termisk och mekanisk belastning. Vår personal är mycket skicklig, med många års erfarenhet att tillgå. De speciella egenskaperna hos fina metalldukar innebär att renlighet i tillverkningsområdet är av största vikt.
 • services_konfektion_01
   
 • services_konfektion_02
   
 • services_konfektion_03
   
 • services_konfektion_04
   
 • services_konfektion_05
   
 • services_konfektion_06
   
 • services_konfektion_07
   
 • services_konfektion_08
   
 • services_konfektion_09
   
 • services_konfektion_10
   

RÅDGIVNING VID UTFORMNING

 • Teknisk implementation
 • Tillverkningsmetoder
 • Testmetoder
 • Skapande av konstruktionsritningar (CAD)

MEKANISKA PROCESSER

 • Skärning: CAD-styrd finskärning, mekanisk skärning, laserskärning
 • Ämnen
 • Djupdragning, formning
 • Kantklippning, plastformsprutning
 • Spänning
 • Punktsvetsning, rullsömsvetsning, plasmasvetsning
 • Sammanfogning
 • Kalandrering

TERMISK OCH KEMISK BEARBETNING

 • Sintring
 • Spänningsfri sammanfogning
 • Ytbehandlingar
 • Beläggningar

UTRUSTNING OCH KUNSKAPSUPPBYGGNAD

 • Tillverkning av beställda enheter enligt angivna specifikationer
 • Utveckling och tillverkning av utrustning för krävande konstruktioner
 • Prototyptillverkning, enhetstillverkning
 • Utveckling av nya lösningar i nära samarbete med kunderna

VOLYMTILLVERKNING

 • Automatiserad och halvautomatiserad volymtillverkning utformad runt optimal ekonomi

ERSÄTTNINGSDELAR

 • Renovering av begagnade delar
 • Byte av skadad metallduk
 • Reverse engineering
 • Modifieringar enligt kundspecifikationer
 • Lagring vid behov, avrop för leveranser

OEM-DELAR

 • Anskaffning av material och halvfabrikat, inklusive ringar eller flänsar för förstärkning
 • Renovering av begagnade delar

ÅTGÄRDER PÅ PLATS

 • Bedömningar av tillämpningar
 • Ta mått på enheter
 • Installations- och prestandatestning

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Business Development Manager
Tel.: +41 (0)44 377 66 30
E-Mail

Technical Sales
Tel.: +41 (0)44 377 66 20
E-Mail


Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*